Situs Resmi Al Hikmah
Rubrik : Al-Hikmah dalam Angka
PMB SMP - seleksi tanggal 10 & 11 April 2010 (1)
2010-04-23 15:51:49 - by : admin

 


 DAFTAR SISWA LULUS SELEKSI
SMP AL HIKMAH
Tahun Ajaran 2010 - 2011
Seleksi : 10 & 11 April 2010


 NO PENDAFTARAN NAMA SISWA
1 SMP000001 NIHDATI IMAMAH BILLAH
2 SMP000002 IRFANI WIDYA PRATIDINA
3 SMP000003 FIRDA RAHMAWATI
4 SMP000005 PRAYOGO SOCO WASPODO
5 SMP000006 AISYAH PRIONGGO
6 SMP000011 RAIHAN AZOLA LYANNANTO
7 SMP000013 HERLINA NOVITA
8 SMP000014 HANI IFTINAN SADEWO
9 SMP000018 NUR ALFIA CHUMAIRO
10 SMP000021 RAFIDH RABBANI
11 SMP000028 HUSNAA
12 SMP000029 HANAN YUMNA
13 SMP000033 RAHMAWATI HAPSARI PUTRI
14 SMP000035 ADIZA ALYA AMIRA
15 SMP000039 ANISA NADA SUKSMONO
16 SMP000040 SITI HALIMAH TUALEKA A.C.
17 SMP000044 NOVA FEBRIANA
18 SMP000046 IMROATUSH SHOLICHAH
19 SMP000047 ANNISA PRIMASELA
20 SMP000049 ELVIRA RIZQIYAH IZZA MAHINDRA
21 SMP000050 IRMA DEUINA GRISHELDA
22 SMP000051 NABILA KHASNA AZZAKIYAH
23 SMP000055 ADHIVA NURHERVIENDA
24 SMP000057 REYDINO ARSYAN WIDANARTO
25 SMP000058 MOH. UMAR AL FARUQ
26 SMP000059 M. SYIHAB RABBANI ABDURRAHIM
27 SMP000061 M. FAISOL ZAHWA
28 SMP000062 FATMAH CHOLID BAWAZEER
29 SMP000063 SEKAR AFIFAH PRIANDHINI
30 SMP000065 MUHAMMAD ARBIAN
31 SMP000066 SAEED RAFDY
32 SMP000067 ANNISA FIRDAUSY
33 SMP000068 AHYA ISYATIR RODLIYAH
34 SMP000069 NIZAR HIBATULLAH
35 SMP000070 AKHMAD FADHLAN ABDULLAH
36 SMP000073 PRASETYO ADI NUGROHO
37 SMP000077 VIRA FAIRUZ SALSABILLA
38 SMP000078 SITI ABIDAH AN NAJA ADNANI
39 SMP000080 AHMAD FAAIZ MUZAKKIY
40 SMP000083 GHINA AULIA
41 SMP000084 CHANIFAH SYAIDAH
42 SMP000086 NAILIL RUSYDIANA
43 SMP000087 IKHYA DINILHAQUE PRANATAPUTRI


 


 

                     Surabaya, 24 April 2010
                        Panitia PMB 2010 - 2011

                    H. Syafik Gadi
                 Ketua


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Situs Resmi Al Hikmah : http://pmb.alhikmahsby.com
Versi Online : http://pmb.alhikmahsby.com/?pilih=news&aksi=lihat&id=45